02:57 | GMT: 00:57 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
MMCPL

Data
Spółka
Wydarzenie
MMCPL
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
MMCPL
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2019.
MMCPL
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
MMCPL
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku oraz za cały 2019 rok.
MMCPL
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
MMCPL
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
MMCPL
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
MMCPL
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018.
MMCPL
Publikacja raportu za 2018 rok.
MMCPL
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
MMCPL
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
MMCPL
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
MMCPL
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
MMCPL
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2017 lub pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2017.
MMCPL
Publikacja raportu za 2017 rok.
MMCPL
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
MMCPL
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
MMCPL
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
MMCPL
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
MMCPL
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2016 lub uchwały w sprawie pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2016.
MMCPL
Publikacja raportu za 2016 rok.
MMCPL
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
MMCPL
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
MMCPL
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
MMCPL
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
MMCPL
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2015 lub uchwały w sprawie pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2015.
MMCPL
Publikacja raportu za 2015 rok.
MMCPL
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
MMCPL
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
MMCPL
NWZA ws. zmiany treści statutu oraz zmiany składu RN.
MMCPL
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
MMCPL
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
MMCPL
Wypłata dywidendy 0,14 zł na akcję.
MMCPL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,14 zł na akcję.
MMCPL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,14 zł na akcję.
MMCPL
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wskazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014.
MMCPL
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
MMCPL
Publikacja raportu za 2014 rok.
MMCPL
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
MMCPL
NWZA ws. powołania członków RN.
MMCPL
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
MMCPL
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
MMCPL
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
MMCPL
Publikacja raportu za 2013 rok.
MMCPL
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
MMCPL
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
MMCPL
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
MMCPL
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
MMCPL
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2012 na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz pokrycia z kapitału zapasowego straty z lat ubiegłych.
MMCPL
Publikacja raportu za 2012 rok.
MMCPL
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
MMCPL
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
MMCPL
NWZA ws. zmiany zasad wynagrodzenia członków RN oraz zmian w składzie RN.
MMCPL
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
MMCPL
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
MMCPL
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wskazanego w sprawozdaniu finansowym.
MMCPL
Publikacja raportu za 2011 rok.
MMCPL
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany zasad i wykonalności wynagrodzenia członków RN.
MMCPL
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
MMCPL
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
MMCPL
NWZA ws. przyznania wynagrodzenia przewodniczącemu RN.
MMCPL
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
MMCPL
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek