14:46 | GMT: 12:46 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SII_podstrony
MLPGROUP

Data
Spółka
Wydarzenie
MLPGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
MLPGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
MLPGROUP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019 i zatwierdzenia wypłaty zaliczki na poczet dywidendy.
MLPGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
MLPGROUP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
MLPGROUP
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy w wysokości 0,22 zł na akcję.
MLPGROUP
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy w wysokości 0,22 zł na akcję.
MLPGROUP
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,22 zł na akcję.
MLPGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
MLPGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
MLPGROUP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018 i zatwierdzenia wypłaty zaliczki na poczet dywidendy.
MLPGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
MLPGROUP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
MLPGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
MLPGROUP
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy w wysokości 0,18 zł na akcję.
MLPGROUP
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy w wysokości 0,18 zł na akcję.
MLPGROUP
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,18 zł na akcję.
MLPGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
MLPGROUP
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017.
MLPGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
MLPGROUP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
MLPGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
MLPGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
MLPGROUP
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016.
MLPGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
MLPGROUP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
MLPGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
MLPGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
MLPGROUP
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
MLPGROUP
Wypłata dywidendy 2,30 zł na akcję.
MLPGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
MLPGROUP
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,30 zł na akcję.
MLPGROUP
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,30 zł na akcję.
MLPGROUP
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015.
MLPGROUP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
MLPGROUP
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za III kwartał 2015 roku.
MLPGROUP
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2015 roku.
MLPGROUP
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2014.
MLPGROUP
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I kwartał 2015 roku.
MLPGROUP
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
MLPGROUP
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za III kwartał 2014 roku.
MLPGROUP
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2014 roku.
MLPGROUP
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
MLPGROUP
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I kwartał 2014 roku.
MLPGROUP
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
MLPGROUP
NWZA ws. powołania i wynagradzania członków RN oraz zmiany statutu.
MLPGROUP
Wprowadzenie do obrotu na GPW 11.440.000 akcji serii A, 3.654.379 akcji serii B, 3.018.876 akcji serii C.
MLPGROUP
Ostatni dzień notowań na GPW 3.018.876 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
MLPGROUP
Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
MLPGROUP
Debiut spółki na GPW.
MLPGROUP
Zakończenie zapisów inwestorów instytucjonalnych.
MLPGROUP
Początek zapisów inwestorów instytucjonalnych.
MLPGROUP
Zakończenie budowania księgi popytu i zapisów inwestorów indywidualnych.
MLPGROUP
Początek budowania księgi popytu i przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych.


«Powrót do terminarza spółek