01:05 | GMT: 23:05 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
MEGASONIC

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
MEGASONIC
NWZA ws. odwołania i powołania członków RN.
MEGASONIC
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
MEGASONIC
NWZA ws. zmiany statutu.
MEGASONIC
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
MEGASONIC
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
MEGASONIC
Publikacja raportu za 2017 rok.
MEGASONIC
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
MEGASONIC
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
MEGASONIC
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
MEGASONIC
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
MEGASONIC
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
MEGASONIC
Publikacja raportu za 2016 rok.
MEGASONIC
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
MEGASONIC
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
MEGASONIC
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
MEGASONIC
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
MEGASONIC
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
MEGASONIC
Publikacja raportu za 2015 rok.
MEGASONIC
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
MEGASONIC
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
MEGASONIC
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru, realizacji Programu Motywacyjnego dla kluczowych pracowników i współpracowników spółki oraz zmiany statutu.
MEGASONIC
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
MEGASONIC
NWZA ws. ustalenia zasad wynagradzania członków RN, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii E w ramach subskrypcji prywatnej, zmiany statutu i in.
MEGASONIC
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
MEGASONIC
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.
MEGASONIC
Publikacja raportu za 2014 rok.
MEGASONIC
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
MEGASONIC
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
MEGASONIC
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
MEGASONIC
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
MEGASONIC
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
MEGASONIC
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
MEGASONIC
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
MEGASONIC
Publikacja raportu za 2013 rok.
MEGASONIC
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
MEGASONIC
Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowania 448.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 44.062 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
MEGASONIC
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.


«Powrót do terminarza spółek