23:30 | GMT: 21:30 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SII_podstrony
LUXIMA

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
LUXIMA
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
LUXIMA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 rok, przeznaczenia zysku na pokrycie strat z lat ubiegłych.
LUXIMA
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
LUXIMA
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
LUXIMA
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
LUXIMA
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
LUXIMA
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
LUXIMA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2016 oraz dalszego istnienia spółki.
LUXIMA
Publikacja raportu za 2016 rok.
LUXIMA
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości będącej własnością spółki.
LUXIMA
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
LUXIMA
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
LUXIMA
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
LUXIMA
NWZA ws. uchylenia uchwał nr 12, 13 i 14 NWZ z 27 maja 2015 r., uchylenia uchwały nr 25 ZWZ z 15 lipca 2015 r., podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu oraz powołania członków RN.
LUXIMA
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
LUXIMA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz dalszego istnienia spółki.
LUXIMA
Publikacja raportu za 2015 rok.
LUXIMA
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
LUXIMA
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
LUXIMA
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
LUXIMA
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
LUXIMA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014, wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia kredytu na nieruchomości położonej w Ełku przy ul. Okrężnej 4B, wyrażenia zgody na złożenie przez zarząd oświadczenia o poddaniu się wprost egzekucji z nieruchomości oraz wyrażenia zgodny na zmianę terminu zawarcia umowy objęcia akcji serii H pomiędzy spółką a wybranym inwestorem.
LUXIMA
Publikacja raportu za 2014 rok.
LUXIMA
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
LUXIMA
NWZA ws. wyboru członków RN, przyjęcia planu restrukturyzacyjnego spółki, obniżenia kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii H z ograniczonym prawem poboru oraz zmiany statutu.
LUXIMA
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
LUXIMA
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
LUXIMA
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
LUXIMA
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
LUXIMA
Publikacja raportu za 2013 rok.
LUXIMA
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
LUXIMA
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
LUXIMA
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
LUXIMA
Pierwszy dzień notowań na NC 5.120.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
LUXIMA
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
LUXIMA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
LUXIMA
Publikacja raportu za 2012 rok.
LUXIMA
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
LUXIMA
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
LUXIMA
NWZA ws. zmiany w składzie RN, ustalenia wynagrodzenia dla członków RN, wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez panią Dorotę Konarską i pana Krzysztofa Godusławskiego, udzielenia zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
LUXIMA
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
LUXIMA
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii F.
LUXIMA
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
LUXIMA
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii G.
LUXIMA
WZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2011 oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G z zachowaniem prawa poboru.
LUXIMA
Publikacja raportu za 2011 rok.
LUXIMA
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
LUXIMA
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
LUXIMA
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii F.
LUXIMA
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F z zachowaniem prawa poboru, zmian w statucie oraz w składzie RN.
LUXIMA
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
LUXIMA
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
LUXIMA
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
LUXIMA
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek