01:04 | GMT: 00:04 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
LUKARDI

Data
Spółka
Wydarzenie
LUKARDI
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
LUKARDI
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
LUKARDI
Publikacja raportu za 2019 rok.
LUKARDI
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
LUKARDI
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
LUKARDI
NWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki w związku z art. 397 kodeksu spółek handlowych.
LUKARDI
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
LUKARDI
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
LUKARDI
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki w związku z art. 397 Kodeksu spółek handlowych.
LUKARDI
Publikacja raportu za 2018 rok.
LUKARDI
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
LUKARDI
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
LUKARDI
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
LUKARDI
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
LUKARDI
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
LUKARDI
Publikacja raportu za 2017 rok.
LUKARDI
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
LUKARDI
NWZA ws. zmiany statutu, odwołania i powołania do sprawowania funkcji członka RN, zniesienia uprzywilejowania części akcji serii B, ustalenia zasad wynagradzania członków zarządu, upoważnienia zarządu do podjęcia czynności mających na celu połączenie ze spółką Akquinet Polska Sp. z o.o.
LUKARDI
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
LUKARDI
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
LUKARDI
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
LUKARDI
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
LUKARDI
Publikacja raportu za 2016 rok.
LUKARDI
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
LUKARDI
NWZA ws. przyjęcia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, wyłączenia prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmiany w składzie RN.
LUKARDI
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
LUKARDI
NWZA ws. połączenia spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz zmiany statutu.
LUKARDI
ZWZA ws. m.in. przeznaczeniu zysku wypracowanego w 2015 roku, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
LUKARDI
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
LUKARDI
Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 60.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.


«Powrót do terminarza spółek