17:32 | GMT: 15:32 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
HAWE

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
HAWE
Wykluczenie spółki z obrotu na GPW.
HAWE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
HAWE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
HAWE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
HAWE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
HAWE
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40.
HAWE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
HAWE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
HAWE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
HAWE
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN.
HAWE
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
HAWE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
HAWE
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii I.
HAWE
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji serii I z zachowaniem prawa poboru.
HAWE
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
HAWE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
HAWE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
HAWE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
HAWE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
HAWE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
HAWE
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
HAWE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
HAWE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
HAWE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
HAWE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
HAWE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty, emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii H, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii H.
HAWE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
HAWE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
HAWE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
HAWE
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz zmiany składu RN.
HAWE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
HAWE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
HAWE
WZA ws. m.in. pokrycia straty.
HAWE
NWZA ws. zmiany Programu wykupu akcji własnych.
HAWE
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80, wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
HAWE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
HAWE
NWZA ws. powołania członka RN.
HAWE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
HAWE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
HAWE
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G.
HAWE
WZA
HAWE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
HAWE
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
HAWE
NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej.
HAWE
NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej.
HAWE
Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek