02:16 | GMT: 00:16 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
HMINWEST

Data
Spółka
Wydarzenie
HMINWEST
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
HMINWEST
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
HMINWEST
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
HMINWEST
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
HMINWEST
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
HMINWEST
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
HMINWEST
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
HMINWEST
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
HMINWEST
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu akcji serii A. Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC.
HMINWEST
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
HMINWEST
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
HMINWEST
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
HMINWEST
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2018 roku.
HMINWEST
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
HMINWEST
NWZA ws. zmiany statutu, ustalenia liczby członków RN, zmian w RN oraz ustalenia zasad wynagrodzenia członków RN.
HMINWEST
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
HMINWEST
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego za rok 2017.
HMINWEST
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
HMINWEST
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
HMINWEST
NWZA ws. potwierdzenia udzielenia zgody na zawarcie umów pożyczek, udzielenia zgody na zawarcie umów pożyczek, powołania pełnomocnika w trybie art. 210 kodeksu spółek handlowych, zmiany polityki rachunkowości, odwołania członków RN oraz powołania członków RN.
HMINWEST
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
HMINWEST
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
HMINWEST
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
HMINWEST
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
HMINWEST
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
HMINWEST
Publikacja raportu za 2016 rok.
HMINWEST
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
HMINWEST
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
HMINWEST
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
HMINWEST
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego za rok 2015.
HMINWEST
Publikacja raportu za 2015 rok.
HMINWEST
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
HMINWEST
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2015, w wysokości 1,53 zł na akcję.
HMINWEST
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2015, w wysokości 1,53 zł na akcję.
HMINWEST
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,53 zł na akcję.
HMINWEST
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
HMINWEST
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
HMINWEST
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
HMINWEST
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz podziału zysku za 2014 r.
HMINWEST
Publikacja raportu za 2014 rok.
HMINWEST
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
HMINWEST
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
HMINWEST
NWZA ws. m.in. ustalenia prawa do dywidendy dla nowych akcjonariuszy emitowanych akcji serii B oraz zmiany uchwały nr 3/10/06/2014 WZA z dnia 10.06.2014 roku.
HMINWEST
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
HMINWEST
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
HMINWEST
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
HMINWEST
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań i podziału zysku za 2013r, oraz zmian w składzie RN.
HMINWEST
Publikacja raportu za 2013 rok.
HMINWEST
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
HMINWEST
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
HMINWEST
Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowania 584.078 akcji zwykłych na okaziciela serii A.


«Powrót do terminarza spółek