02:55 | GMT: 00:55 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
HOLLYWOOD

Data
Spółka
Wydarzenie
HOLLYWOOD
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
HOLLYWOOD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
HOLLYWOOD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
HOLLYWOOD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
HOLLYWOOD
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
HOLLYWOOD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
HOLLYWOOD
NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania ich z obrotu na GPW.
HOLLYWOOD
Dzień wykupu akcji spółki przez porozumienie akcjonariuszy oraz Hollywood S.A. po cenie 1 zł za akcję.
HOLLYWOOD
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
HOLLYWOOD
NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych oraz określenia zasad nabywania akcji własnych przez spółkę, utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych.
HOLLYWOOD
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
HOLLYWOOD
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto/pokrycia straty za rok 2018.
HOLLYWOOD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
HOLLYWOOD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
HOLLYWOOD
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji zwykłych serii L, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
HOLLYWOOD
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
HOLLYWOOD
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
HOLLYWOOD
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2017.
HOLLYWOOD
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
HOLLYWOOD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
HOLLYWOOD
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
HOLLYWOOD
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 12.700.000 akcji serii C, 800.000 akcji serii D, 2.414.295 akcji serii E 1.700.000 akcji serii F, 395.000 akcji serii G, 3.485.705 akcji serii H, 1.164.241 akcji serii I, 10.000.000 akcji serii J. Wykluczenie z obrotu na NC.
HOLLYWOOD
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
HOLLYWOOD
NWZA ws. zmiany statutu, przyjęcia polityki wynagradzania członków RN oraz wyborów członków RN.
HOLLYWOOD
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
HOLLYWOOD
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2016.
HOLLYWOOD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
HOLLYWOOD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
HOLLYWOOD
NWZA ws. zmiany statutu, sporządzania sprawozdań finansowych według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), przyznania wynagrodzenia członkom RN oraz wyborów członków RN.
HOLLYWOOD
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
HOLLYWOOD
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian w statucie.
HOLLYWOOD
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
HOLLYWOOD
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
HOLLYWOOD
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2015.
HOLLYWOOD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
HOLLYWOOD
NWZA ws. zmiany statutu poprzez upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru i in.
HOLLYWOOD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
HOLLYWOOD
NWZA ws. zmiany statutu oraz wyborów członków RN.
HOLLYWOOD
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I w ramach subskrypcji prywatnej, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J w ramach subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
HOLLYWOOD
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
HOLLYWOOD
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
HOLLYWOOD
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
HOLLYWOOD
Pierwszy dzień notowań na NC 12.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
HOLLYWOOD
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2014, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, G i H w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian w statucie.
HOLLYWOOD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
HOLLYWOOD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
HOLLYWOOD
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
HOLLYWOOD
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C i D do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
HOLLYWOOD
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
HOLLYWOOD
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
HOLLYWOOD
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
HOLLYWOOD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
HOLLYWOOD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
HOLLYWOOD
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
HOLLYWOOD
Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowania 800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.


«Powrót do terminarza spółek