23:50 | GMT: 21:50 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
EUIMPLANT

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
EUIMPLANT
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
EUIMPLANT
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
EUIMPLANT
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
EUIMPLANT
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia starty za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
EUIMPLANT
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
EUIMPLANT
Publikacja raportu za 2013 rok.
EUIMPLANT
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
EUIMPLANT
Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
EUIMPLANT
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym w 2012, scalenia akcji oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem prawa poboru.
EUIMPLANT
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
EUIMPLANT
Publikacja raportu za 2012 rok.
EUIMPLANT
NWZA ws. zniesienia uprzywilejowania akcji serii B i zmiany statutu, określenia wysokości kapitału docelowego oraz zmiany w składzie RN.
EUIMPLANT
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
EUIMPLANT
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
EUIMPLANT
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E.
EUIMPLANT
Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
EUIMPLANT
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
EUIMPLANT
Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
EUIMPLANT
NWZA ws. wyrażenia zgody na emitowanie obligacji oraz zmian w statucie.
EUIMPLANT
Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
EUIMPLANT
WZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym w 2011.
EUIMPLANT
Ostatni dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii E.
EUIMPLANT
Pierwszy dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii E.
EUIMPLANT
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
EUIMPLANT
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
EUIMPLANT
Publikacja raportu za 2011 rok.
EUIMPLANT
NWZA ws. emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji zamkniętej z prawem poboru, zmiany statutu oraz powierzenia RN zadań Komitetu Audytu.
EUIMPLANT
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
EUIMPLANT
Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
EUIMPLANT
WZA
EUIMPLANT
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
EUIMPLANT
Publikacja raportu za 2010 rok.
EUIMPLANT
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
EUIMPLANT
Debiut spółki na GPW. Wykluczenie z obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A, C i D.
EUIMPLANT
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
EUIMPLANT
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
EUIMPLANT
NWZA
EUIMPLANT
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D.
EUIMPLANT
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.


«Powrót do terminarza spółek