23:15 | GMT: 21:15 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
ESKIMOS

Data
Spółka
Wydarzenie
ESKIMOS
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
ESKIMOS
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
ESKIMOS
Publikacja raportu za 2019 rok.
ESKIMOS
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
ESKIMOS
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
ESKIMOS
NWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2018 oraz zmiany statutu.
ESKIMOS
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
ESKIMOS
Publikacja raportu za 2018 rok.
ESKIMOS
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
ESKIMOS
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
ESKIMOS
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
ESKIMOS
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
ESKIMOS
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
ESKIMOS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017.
ESKIMOS
Publikacja raportu za 2017 rok.
ESKIMOS
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
ESKIMOS
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
ESKIMOS
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
ESKIMOS
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
ESKIMOS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016.
ESKIMOS
Publikacja raportu za 2016 rok.
ESKIMOS
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
ESKIMOS
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
ESKIMOS
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
ESKIMOS
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
ESKIMOS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015.
ESKIMOS
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
ESKIMOS
Publikacja raportu za 2015 rok.
ESKIMOS
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
ESKIMOS
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
ESKIMOS
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
ESKIMOS
Wypłata dywidendy 0,01 zł na akcję.
ESKIMOS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,01 zł na akcję.
ESKIMOS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,01 zł na akcję.
ESKIMOS
NWZA ws. zmiany uchwały nr 05/05/2015 ZWZ z 29 maja 2015 roku w sprawie podziału zysku w roku obrotowym 2014.
ESKIMOS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014.
ESKIMOS
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
ESKIMOS
Publikacja raportu za 2014 rok.
ESKIMOS
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
ESKIMOS
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
ESKIMOS
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
ESKIMOS
Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
ESKIMOS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
ESKIMOS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
ESKIMOS
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ESKIMOS
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
ESKIMOS
Publikacja raportu za 2013 rok.
ESKIMOS
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
ESKIMOS
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ESKIMOS
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
ESKIMOS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012.
ESKIMOS
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
ESKIMOS
Publikacja raportu za 2012 rok.
ESKIMOS
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
ESKIMOS
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
ESKIMOS
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
ESKIMOS
Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
ESKIMOS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
ESKIMOS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.
ESKIMOS
WZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2011.
ESKIMOS
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ESKIMOS
Publikacja raportu za 2011 rok.
ESKIMOS
NWZA ws. zmiany statutu oraz wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu w tym zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
ESKIMOS
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
ESKIMOS
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
ESKIMOS
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
ESKIMOS
Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
ESKIMOS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
ESKIMOS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
ESKIMOS
WZA
ESKIMOS
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
ESKIMOS
Publikacja raportu za 2010 rok.
ESKIMOS
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
ESKIMOS
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
ESKIMOS
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B i C.
ESKIMOS
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.


«Powrót do terminarza spółek