03:39 | GMT: 01:39 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
ELBUDOWA

Data
Spółka
Wydarzenie
ELBUDOWA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
ELBUDOWA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ELBUDOWA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ELBUDOWA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
ELBUDOWA
NWZA ws. odwołania i powołania członków RN.
ELBUDOWA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
ELBUDOWA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
ELBUDOWA
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych serii F oraz pozbawienia prawa poboru i zmiany statutu.
ELBUDOWA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.
ELBUDOWA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
ELBUDOWA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ELBUDOWA
NWZA ws. uzupełnienia składu RN i powołania członka RN na trwającą X kadencję.
ELBUDOWA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
ELBUDOWA
Wypłata II raty dywidendy w wysokości 5,25 zł na akcję.
ELBUDOWA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ELBUDOWA
Wypłata I raty dywidendy w wysokości 5,25 zł na akcję.
ELBUDOWA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 10,50 zł na akcję.
ELBUDOWA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 10,50 zł na akcję.
ELBUDOWA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ELBUDOWA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017, ustalenia dnia nabycia prawa do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy za 2017 rok.
ELBUDOWA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ELBUDOWA
Wypłata dywidendy 5 zł na akcję.
ELBUDOWA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
ELBUDOWA
NWZA ws. powołania członka RN na trwającą X kadencję oraz ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla członka RN oddelegowanego do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
ELBUDOWA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
ELBUDOWA
Wypłata dywidendy 5 zł na akcję.
ELBUDOWA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 10 zł na akcję.
ELBUDOWA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 10 zł na akcję.
ELBUDOWA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ELBUDOWA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016, ustalenia dnia nabycia prawa do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy za 2016 rok.
ELBUDOWA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ELBUDOWA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ELBUDOWA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
ELBUDOWA
Wypłata dywidendy 4 zł na akcję.
ELBUDOWA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4 zł na akcję.
ELBUDOWA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4 zł na akcję.
ELBUDOWA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
ELBUDOWA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015, ustalenia dnia nabycia prawa do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy za 2015 rok.
ELBUDOWA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
ELBUDOWA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
ELBUDOWA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
ELBUDOWA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
ELBUDOWA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
ELBUDOWA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
ELBUDOWA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
ELBUDOWA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
ELBUDOWA
Wypłata dywidendy 2,00 zł na akcję.
ELBUDOWA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,00 zł na akcję.
ELBUDOWA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,00 zł na akcję.
ELBUDOWA
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, rozliczenia skorygowanego wyniku finansowego za lata 2011 – 2012, powołania członków RN oraz zmiany statutu.
ELBUDOWA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
ELBUDOWA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
ELBUDOWA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ELBUDOWA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
ELBUDOWA
Wypłata dywidendy 2,00 zł na akcję.
ELBUDOWA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,00 zł na akcję.
ELBUDOWA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,00 zł na akcję.
ELBUDOWA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
ELBUDOWA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012, ustalenia terminu nabycia praw i wypłaty dywidendy.
ELBUDOWA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
ELBUDOWA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
ELBUDOWA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
ELBUDOWA
Wypłata dywidendy 4 zł na akcję.
ELBUDOWA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4 zł na akcję.
ELBUDOWA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4 zł na akcję.
ELBUDOWA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
ELBUDOWA
WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok, ustalenia terminu nabycia praw i wypłaty dywidendy.
ELBUDOWA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
ELBUDOWA
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks mWIG40, wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
ELBUDOWA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
ELBUDOWA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
ELBUDOWA
Wypłata dywidendy 6 zł na akcję.
ELBUDOWA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 6 zł na akcję.
ELBUDOWA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 6 zł na akcję.
ELBUDOWA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
ELBUDOWA
WZA
ELBUDOWA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.


«Powrót do terminarza spółek