17:22 | GMT: 15:22 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
EFICOM

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
EFICOM
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
EFICOM
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
EFICOM
Publikacja raportu za 2015 rok.
EFICOM
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
EFICOM
NWZA ws. powołania rewidenta do spraw szczególnych.
EFICOM
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
EFICOM
NWZA ws. m.in. wprowadzenia do obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii F, rozpatrzenia sprawozdań za rok obrotowy 2014 oraz zmiany statutu.
EFICOM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
EFICOM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
EFICOM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty netto w roku obrotowym 2014.
EFICOM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 roku.
EFICOM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
EFICOM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
EFICOM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
EFICOM
NWZA ws. zmiany firmy, zmiany akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
EFICOM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
EFICOM
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku lub pokrycia straty za 2013r, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
EFICOM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
EFICOM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
EFICOM
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji nowej serii, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji nowej serii, wprowadzenia ich do obrotu na NC, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.
EFICOM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
EFICOM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
EFICOM
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za II kwartał 2013 roku.
EFICOM
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto oraz podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru.
EFICOM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
EFICOM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
EFICOM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
EFICOM
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
EFICOM
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
EFICOM
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku lub alternatywnie w sprawie pokrycia straty osiągniętej w 2011 roku.
EFICOM
Publikacja raportu za 2011 rok.
EFICOM
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
EFICOM
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
EFICOM
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
EFICOM
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
EFICOM
WZA
EFICOM
Publikacja raportu za 2010 rok.
EFICOM
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
EFICOM
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek