08:05 | GMT: 06:05 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
DEPEND

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
DEPEND
NWZA ws. powołania członków RN.
DEPEND
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC.
DEPEND
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
DEPEND
NWZA ws. zobowiązania zarządu do wykonania uchwały zarządu GPW Nr 52/2015 z 13 stycznia 2015, przedstawienia informacji dotyczących procedowanej strukturyzowanej linii kredytowej oraz informacji dotyczących podjęcia działalności polegającej „na zakupie i późniejszej eksploatacji nieruchomości komercyjnych”, odwołania prezesa zarządu, podziału zysku/pokrycia straty za rok 2014 i in.
DEPEND
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
DEPEND
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok 2014.
DEPEND
Publikacja raportu za 2014 rok.
DEPEND
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
DEPEND
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
DEPEND
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
DEPEND
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
DEPEND
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku lub pokrycia straty za 2013r, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmian w składzie RN.
DEPEND
Publikacja raportu za 2013 rok.
DEPEND
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
DEPEND
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
DEPEND
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
DEPEND
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
DEPEND
ZWZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty za rok 2012.
DEPEND
Publikacja raportu za 2012 rok.
DEPEND
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
DEPEND
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
DEPEND
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
DEPEND
NWZA ws. zmian w składzie RN.
DEPEND
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D.
DEPEND
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
DEPEND
WZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty za rok 2011.
DEPEND
Publikacja raportu za 2011 rok.
DEPEND
NWZA ws. wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz zmian w statucie.
DEPEND
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
DEPEND
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
DEPEND
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji z pozbawieniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
DEPEND
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
DEPEND
Publikacja raportu za II kwartał oraz za I półrocze 2011 roku.
DEPEND
NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej.
DEPEND
Zawieszenie obrotu akcjami.
DEPEND
WZA
DEPEND
Publikacja raportu za 2010 rok.
DEPEND
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C.
DEPEND
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
DEPEND
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego.
DEPEND
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
DEPEND
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
DEPEND
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek