05:25 | GMT: 03:25 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
COMP

Data
Spółka
Wydarzenie
COMP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
COMP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
COMP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
COMP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
COMP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
COMP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
COMP
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.
COMP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
COMP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
COMP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
COMP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
COMP
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty spółki za rok obrotowy 2017 oraz pokrycia straty spółki przejętej Hallandale Sp. z o.o. za rok obrotowy 2017.
COMP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
COMP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
COMP
NWZA ws. połączenia z Hallandale sp. z o.o.
COMP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
COMP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
COMP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
COMP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
COMP
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
COMP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
COMP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
COMP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
COMP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
COMP
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.
COMP
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
COMP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
COMP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
COMP
Wypłata dywidendy 1,06 zł na akcję.
COMP
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,06 zł na akcję.
COMP
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,06 zł na akcję.
COMP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
COMP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
COMP
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
COMP
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
COMP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
COMP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
COMP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2013, utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych, połączenia z „Meritum – Doradztwo i Szkolenia” sp. z o.o., Big Vent sp. z o.o. oraz „Safe Computing” sp. z o.o., zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
COMP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
COMP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
COMP
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
COMP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
COMP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
COMP
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012, wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki.
COMP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
COMP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
COMP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
COMP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
COMP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
COMP
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
COMP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
COMP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
COMP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
COMP
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii L.
COMP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
COMP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
COMP
WZA
COMP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
COMP
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
COMP
NWZA ws. połączenia ze spółką działającą pod firmą NOVITUS SA z siedzibą w Nowym Sączu.
COMP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
COMP
Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek