01:57 | GMT: 23:57 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
CDPROJEKT

Data
Spółka
Wydarzenie
CDPROJEKT
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
CDPROJEKT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
CDPROJEKT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.
CDPROJEKT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
CDPROJEKT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
CDPROJEKT
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
CDPROJEKT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
CDPROJEKT
Wypłata dywidendy 1,05 zł na akcję.
CDPROJEKT
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,05 zł na akcję.
CDPROJEKT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,05 zł na akcję.
CDPROJEKT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
CDPROJEKT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
CDPROJEKT
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2018 rok.
CDPROJEKT
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
CDPROJEKT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
CDPROJEKT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
CDPROJEKT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017 oraz upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych spółki.
CDPROJEKT
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
CDPROJEKT
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG20 opuszczając jednocześnie indeks mWIG40.
CDPROJEKT
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
CDPROJEKT
NWZA ws. powołania członka RN.
CDPROJEKT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
CDPROJEKT
Wypłata dywidendy 1,05 zł na akcję.
CDPROJEKT
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,05 zł na akcję.
CDPROJEKT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,05 zł na akcję.
CDPROJEKT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
CDPROJEKT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
CDPROJEKT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
CDPROJEKT
Wprowadzenie do obrotu na GPW 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
CDPROJEKT
NWZA ws. wprowadzenia zmian w statucie, wyrażenia zgody na skup akcji własnych w celu umorzenia, uchylającej i zastępującej uchwałę nr 22 ZWZ z dnia 24 maja 2016 roku w tej samej sprawie oraz połączenia ze spółką CD PROJEKT Brands S.A.
CDPROJEKT
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
CDPROJEKT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
CDPROJEKT
Wprowadzenie do obrotu na GPW 660.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
CDPROJEKT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015 oraz wprowadzenia Programu Motywacyjnego.
CDPROJEKT
Wprowadzenie do obrotu na GPW 210.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
CDPROJEKT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
CDPROJEKT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
CDPROJEKT
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG30.
CDPROJEKT
NWZA ws. połączenia ze spółką Brand Projekt sp. z o.o. oraz wprowadzenia zmian w statucie.
CDPROJEKT
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
CDPROJEKT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
CDPROJEKT
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014.
CDPROJEKT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
CDPROJEKT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
CDPROJEKT
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
CDPROJEKT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
CDPROJEKT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
CDPROJEKT
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
CDPROJEKT
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
CDPROJEKT
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
CDPROJEKT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
CDPROJEKT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
CDPROJEKT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
CDPROJEKT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
CDPROJEKT
Początek notowań spółki CDRED (CDR) pod nazwą CDPROJEKT (CDR), w związku ze zmianą firmy.
CDPROJEKT
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu w zakresie zmiany firmy spółki.
CDPROJEKT
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
CDPROJEKT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
CDPROJEKT
WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki przez spółkę działającą jako pożyczkodawca z członkiem jej zarządu.
CDPROJEKT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
CDPROJEKT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
CDPROJEKT
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
CDPROJEKT
NWZA ws. wprowadzenia Programu Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
CDPROJEKT
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
CDPROJEKT
NWZA ws. połączenia ze spółką CD Projekt RED sp. z o.o.
CDPROJEKT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
CDPROJEKT
Wprowadzenie do obrotu na GPW kontraktów terminowych na akcje spółki.
CDPROJEKT
Początek notowań spółki OPTIMUS (OPT) pod nazwą CDRED (CDR), w związku ze zmianą firmy.
CDPROJEKT
WZA
CDPROJEKT
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80, wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
CDPROJEKT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
CDPROJEKT
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
CDPROJEKT
Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
CDPROJEKT
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii K.
CDPROJEKT
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
CDPROJEKT
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F, G, H, I, J.
CDPROJEKT
NWZA ws. połączenia ze spółką CDP Investment sp. z o.o., emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii H, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, dematerializacji akcji serii K.
CDPROJEKT
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za III kwartał 2010 roku.
CDPROJEKT
NWZA


«Powrót do terminarza spółek