03:33 | GMT: 01:33 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
BYTOM

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
BYTOM
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z dokonanym połączeniem ze spółką Vistula Group S.A. (obecnie VRG S.A.)
BYTOM
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG i sWIG80.
BYTOM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
BYTOM
NWZA ws. udzielenia absolutorium członkowi zarządu z wykonania obowiązków za rok 2017 oraz połączenia VISTULA GROUP S.A. oraz BYTOM S.A.
BYTOM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
BYTOM
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.910.000 akcji zwykłych na okaziciela serii O.
BYTOM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
BYTOM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
BYTOM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
BYTOM
Wprowadzenie do obrotu na GPW 537.927 akcji zwykłych na okaziciela serii O.
BYTOM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
BYTOM
Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.036.253 akcji zwykłych na okaziciela serii N.
BYTOM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
BYTOM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
BYTOM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
BYTOM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
BYTOM
Wprowadzenie do obrotu na GPW 275.513 akcji zwykłych na okaziciela serii O.
BYTOM
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
BYTOM
Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
BYTOM
Wprowadzenie do obrotu na GPW 6.201.249 akcji zwykłych na okaziciela serii N.
BYTOM
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
BYTOM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015, dalszego istnienia BYTOM S.A., przyjęcia programu motywacyjnego dla członków zarządu, zakończenia programu motywacyjnego przyjętego na lata 2014-2016, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem do objęcia akcji serii P z wyłączeniem prawa poboru.
BYTOM
Publikacja raportu za 2015 rok.
BYTOM
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
BYTOM
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
BYTOM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz dalszego istnienia spółki.
BYTOM
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
BYTOM
Wprowadzenie do obrotu na GPW 5.637.499 akcji zwykłych na okaziciela serii N.
BYTOM
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
BYTOM
Publikacja raportu za 2014 rok.
BYTOM
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
BYTOM
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
BYTOM
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, dalszego istnienia spółki, wyboru członków oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
BYTOM
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
BYTOM
Publikacja raportu za 2013 rok.
BYTOM
Wprowadzenie do obrotu na GPW 5.124.999 akcji zwykłych na okaziciela serii N.
BYTOM
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia akcji serii O z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji serii O, pozbawienia prawa poboru w stosunku do akcji serii O, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii O do obrotu na GPW oraz zmiany statutu.
BYTOM
NWZA ws. wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz maszyn i urządzeń położonych w Tarnowskich Górach oraz zmiany statutu.
BYTOM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
BYTOM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
BYTOM
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2012 oraz dalszego istnienia spółki.
BYTOM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
BYTOM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
BYTOM
NWZA ws. wyrażenia zgody na zrzeczenie się roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu i nadzoru, udzielenia członkowi RN absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.
BYTOM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
BYTOM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
BYTOM
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii L.
BYTOM
WZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku 2011 oraz dalszego istnienia spółki.
BYTOM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
BYTOM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
BYTOM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
BYTOM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
BYTOM
WZA
BYTOM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
BYTOM
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
BYTOM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
BYTOM
NWZA ws. m.in. planu restrukturyzacji oraz wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
BYTOM
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii L.


«Powrót do terminarza spółek