21:27 | GMT: 19:27 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
BIOMAXIMA

Data
Spółka
Wydarzenie
BIOMAXIMA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
BIOMAXIMA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
BIOMAXIMA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
BIOMAXIMA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
BIOMAXIMA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
BIOMAXIMA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.
BIOMAXIMA
Dzień pierwszego notowania na NC 690.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
BIOMAXIMA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
BIOMAXIMA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
BIOMAXIMA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto osiągniętej w roku obrotowym 2018.
BIOMAXIMA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
BIOMAXIMA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
BIOMAXIMA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2018 roku.
BIOMAXIMA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
BIOMAXIMA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
BIOMAXIMA
ZWZA ws.m.in. podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2017.
BIOMAXIMA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
BIOMAXIMA
NWZA ws. odwołania wszystkich obecnych członków RN, ustalenia liczby członków RN na następną kadencję, powołania członków RN.
BIOMAXIMA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
BIOMAXIMA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
BIOMAXIMA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
BIOMAXIMA
Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
BIOMAXIMA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
BIOMAXIMA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
BIOMAXIMA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
BIOMAXIMA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2016.
BIOMAXIMA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
BIOMAXIMA
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
BIOMAXIMA
NWZA ws. połączenia BIOMAXIMA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lublinie jako spółki przejmującej z BIOCORP Polska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako spółką przejmowaną.
BIOMAXIMA
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
BIOMAXIMA
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
BIOMAXIMA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
BIOMAXIMA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
BIOMAXIMA
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
BIOMAXIMA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2015.
BIOMAXIMA
Publikacja raportu za 2015 rok.
BIOMAXIMA
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
BIOMAXIMA
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
BIOMAXIMA
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
BIOMAXIMA
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
BIOMAXIMA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
BIOMAXIMA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
BIOMAXIMA
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
BIOMAXIMA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2014.
BIOMAXIMA
Publikacja raportu za 2014 rok.
BIOMAXIMA
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
BIOMAXIMA
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
BIOMAXIMA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
BIOMAXIMA
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
BIOMAXIMA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
BIOMAXIMA
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za 2013 rok, wyboru członków RN oraz zmiany statutu.
BIOMAXIMA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
BIOMAXIMA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
BIOMAXIMA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
BIOMAXIMA
NWZA ws. połączenia BIOMAXIMA SA w Lublinie z Cebo Sp. z o.o. w Bukownie oraz powołania członka RN.
BIOMAXIMA
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
BIOMAXIMA
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
BIOMAXIMA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2012.
BIOMAXIMA
Publikacja raportu za 2012 rok.
BIOMAXIMA
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
BIOMAXIMA
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
BIOMAXIMA
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C.
BIOMAXIMA
NWZA ws. sprawie połączenia BIOMAXIMA Spółki Akcyjnej w Lublinie jako spółki przejmującej z Emapol Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku jako spółką przejmowaną.
BIOMAXIMA
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
BIOMAXIMA
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
BIOMAXIMA
WZA ws. m.in. podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2011 oraz dematerializacji i wprowadzenia akcji serii C do alternatywnego systemu obrotu.
BIOMAXIMA
Publikacja raportu za 2011 rok.
BIOMAXIMA
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
BIOMAXIMA
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
BIOMAXIMA
NWZA ws. zmiany statutu.
BIOMAXIMA
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
BIOMAXIMA
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
BIOMAXIMA
WZA
BIOMAXIMA
Publikacja raportu za 2010 rok.
BIOMAXIMA
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
BIOMAXIMA
NWZA ws. połączenia BIOMAXIMA SA w Lublinie jako spółki przejmującej z POLAB sp. z o.o. w Płocku jako spółką przejmowaną.
BIOMAXIMA
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
BIOMAXIMA
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A.


«Powrót do terminarza spółek