09:09 | GMT: 07:09 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
PBKM

Data
Spółka
Wydarzenie
PBKM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
PBKM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
PBKM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
PBKM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
PBKM
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 66,40 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez AOC Health GmbH.
PBKM
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 66,40 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez AOC Health GmbH.
PBKM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
PBKM
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii M, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
PBKM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
PBKM
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
PBKM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
PBKM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
PBKM
Wprowadzenie do obrotu na GPW 918.728 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
PBKM
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych serii L, pozbawienia prawa poboru, zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia członków RN, zatwierdzenia zmian w Regulaminie RN, zmiany statutu oraz powołania członka RN.
PBKM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
PBKM
Wprowadzenie do obrotu na GPW 28.234 akcji zwykłych na okaziciela serii K.
PBKM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PBKM
Wypłata dywidendy 0,90 zł na akcję.
PBKM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,90 zł na akcję.
PBKM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,90 zł na akcję.
PBKM
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r., ustalenia kwoty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
PBKM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
PBKM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
PBKM
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
PBKM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
PBKM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
PBKM
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, dokonania zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
PBKM
Wypłata dywidendy 1,80 zł na akcję.
PBKM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,80 zł na akcję.
PBKM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,80 zł na akcję.
PBKM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PBKM
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r., ustalenia kwoty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
PBKM
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
PBKM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
PBKM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
PBKM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
PBKM
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
PBKM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
PBKM
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 1.752.227 akcji serii A, 203.600 akcji serii B, 30.600 akcji serii C, 484.400 akcji serii D, 232.200 akcji serii E, 1.630.000 akcji serii F, 94.200 akcji serii G, 32.000 akcji serii H, 163.000 akcji serii I, 112.593 akcji serii J.
PBKM
Zakończenie przyjmowania zapisów oraz wpłat w transzy inwestorów instytucjonalnych.
PBKM
Początek przyjmowania zapisów oraz wpłat w transzy inwestorów instytucjonalnych.
PBKM
Zakończenie budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
PBKM
Zakończenie przyjmowania zapisów oraz wpłat w transzy inwestorów indywidualnych.
PBKM
Początek przyjmowania zapisów oraz wpłat w transzy inwestorów indywidualnych oraz budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.


«Powrót do terminarza spółek