22:00 | GMT: 20:00 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
BAKALLAND

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
BAKALLAND
Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
BAKALLAND
ZWZA ws. m.in. zatwierdzenia sprawozdań za rok obrotowy od 1.07.2013 do 30.06.2014 oraz pokrycia straty za rok obrotowy od 1.07.2013 do 30.06.2014.
BAKALLAND
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2014/2015.
BAKALLAND
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
BAKALLAND
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji, połączenia Bakalland S.A. z Innova Phoenix Sp. z o. o. oraz zmiany statutu.
BAKALLAND
Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2013/2014.
BAKALLAND
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 2,80 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Innova Phoenix, EMP Investments, Anvik, Mariana Owerko, Artura Ungiera, Pawła Poruszka, Krzysztofa Marciniaka, Elżbietę Marciniak, Roberta Kadłubowskiego, Jadwigę Raszko vel Rzepa i Jana Owerko.
BAKALLAND
NWZA ws. zmian w składzie RN.
BAKALLAND
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 2,80 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Innova Phoenix, EMP Investments, Anvik, Mariana Owerko, Artura Ungiera, Pawła Poruszka, Krzysztofa Marciniaka, Elżbietę Marciniak, Roberta Kadłubowskiego, Jadwigę Raszko vel Rzepa i Jana Owerko.
BAKALLAND
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał roku obrotowego 2013/2014.
BAKALLAND
NWZA ws. zmiany statutu.
BAKALLAND
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2013/2014.
BAKALLAND
NWZA ws. zmian w składzie RN.
BAKALLAND
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2013/2014.
BAKALLAND
NWZA ws. połączenia Bakalland S.A. przez przejęcie spółki zależnej „PIFO” Eko-Strefa Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie.
BAKALLAND
ZWZA ws. zatwierdzenia sprawozdań za rok obrotowy od 1.07.2012 do 30.06.2013, pokrycia straty za rok obrotowy od 1.07.2012 do 30.06.2013, zmian w składzie RN.
BAKALLAND
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2013/2014.
BAKALLAND
Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2012/2013.
BAKALLAND
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał roku obrotowego 2012/2013.
BAKALLAND
NWZA ws. zmian w składzie RN.
BAKALLAND
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2012/2013.
BAKALLAND
NWZA ws. zmian w składzie RN.
BAKALLAND
NWZA ws. zmiany statutu.
BAKALLAND
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2012/2013.
BAKALLAND
NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
BAKALLAND
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy od 1.07.2011 do 30.06.2012.
BAKALLAND
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2012/2013.
BAKALLAND
Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2011/2012.
BAKALLAND
NWZA ws. zmiany statutu.
BAKALLAND
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał roku obrotowego 2011/2012.
BAKALLAND
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz pokrycia straty wynikającej z rozliczenia połączenia ze spółką zależną POLGRUNT Sp. z o.o. z siedzibą w Osinie.
BAKALLAND
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2011/2012.
BAKALLAND
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
BAKALLAND
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2011/2012.
BAKALLAND
WZA
BAKALLAND
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2011/2012.
BAKALLAND
Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2010/2011.
BAKALLAND
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabywanie przez BAKALLAND S.A. akcji własnych i określenie zasad nabywania akcji własnych.
BAKALLAND
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał roku obrotowego 2010/2011.
BAKALLAND
NWZA ws. połączenia Bakalland SA ze spółką POLGRUNT Sp. z o. o., powierzenia radzie nadzorczej funkcji Komitetu Audytu, umorzenia akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego.
BAKALLAND
Wypłata dywidendy 0,19 zł na akcję.
BAKALLAND
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,19 zł na akcję.
BAKALLAND
WZA
BAKALLAND
Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2009/2010.


«Powrót do terminarza spółek