17:20 | GMT: 15:20 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
B3SYSTEM

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
B3SYSTEM
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW.
B3SYSTEM
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
B3SYSTEM
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
B3SYSTEM
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
B3SYSTEM
Publikacja raportu za 2016 rok.
B3SYSTEM
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
B3SYSTEM
Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
B3SYSTEM
NWZA ws. wyboru członków RN.
B3SYSTEM
ZWZA ws. pokrycia straty za rok 2015 oraz dalszego istnienia spółki.
B3SYSTEM
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015 oraz dalszego istnienia spółki.
B3SYSTEM
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
B3SYSTEM
Publikacja raportu za 2015 rok.
B3SYSTEM
NWZA ws. umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu.
B3SYSTEM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
B3SYSTEM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
B3SYSTEM
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014, dalszego istnienia spółki, skupu akcji własnych oraz wyrażenia zgody na połączenie spółek.
B3SYSTEM
Wprowadzenie do obrotu na GPW 144.709 akcji zwykłych na okaziciela serii M.
B3SYSTEM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
B3SYSTEM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
B3SYSTEM
NWZA ws. uchylenia uchwał nr 9/2010, 10/2010 i 11/2010 z dnia 30.10.2010, zmiany uchwały nr 7 z 12.08.2014, obniżenia kapitału zakładowego, umorzenia akcji oraz zmiany statutu.
B3SYSTEM
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
B3SYSTEM
Scalenie akcji w stosunku 10:1.
B3SYSTEM
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
B3SYSTEM
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
B3SYSTEM
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
B3SYSTEM
NWZA ws. umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, scalenia akcji, emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
B3SYSTEM
NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji, wyłączenia prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na GPW, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
B3SYSTEM
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
B3SYSTEM
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r, wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa oraz zmian w składzie RN.
B3SYSTEM
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.315.000 akcji zwykłych na okaziciela serii Ł.
B3SYSTEM
Publikacja raportu za 2013 rok.
B3SYSTEM
NWZA ws. m.in. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M, emisji warrantów subskrypcyjnych serii M, zmiany statutu oraz wyłączenia prawa poboru.
B3SYSTEM
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
B3SYSTEM
Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
B3SYSTEM
NWZA ws. zmian w składzie RN.
B3SYSTEM
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012.
B3SYSTEM
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
B3SYSTEM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
B3SYSTEM
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz wysokości wynagrodzeń członków RN.
B3SYSTEM
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG, WIG-Poland, WIG-Plus i WIG-informatyka.
B3SYSTEM
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii L.
B3SYSTEM
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J i K.
B3SYSTEM
NWZA ws. połączenia ze spółką Copi SA oraz ze spółką Navipro Sp. z o.o.


«Powrót do terminarza spółek