04:13 | GMT: 02:13 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
ARCUS

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
ARCUS
Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.
ARCUS
NWZA ws. zniesienia dematerializacji wszystkich zdematerializowanych akcji oraz wycofania ich z obrotu na GPW.
ARCUS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
ARCUS
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 2,34 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez MMR Invest.
ARCUS
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 2,34 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez MMR Invest.
ARCUS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
ARCUS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018, zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku.
ARCUS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
ARCUS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ARCUS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
ARCUS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ARCUS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017, zakończony w dniu 31 grudnia 2017 roku.
ARCUS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ARCUS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ARCUS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
ARCUS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
ARCUS
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
ARCUS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ARCUS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ARCUS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ARCUS
NWZA ws. wyboru członka RN.
ARCUS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
ARCUS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
ARCUS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
ARCUS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
ARCUS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
ARCUS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
ARCUS
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
ARCUS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
ARCUS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
ARCUS
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
ARCUS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
ARCUS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
ARCUS
Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
ARCUS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
ARCUS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
ARCUS
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, zmiany wszystkich dotychczasowych akcji serii A, B i C na akcje serii D, potwierdzenia ważności uchwały podjętej w dniu 20.06.2013r w sprawie nabycia akcji własnych spółki, umorzenia akcji oraz zmiany statutu.
ARCUS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
ARCUS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
ARCUS
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
ARCUS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ARCUS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
ARCUS
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
ARCUS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
ARCUS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
ARCUS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
ARCUS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
ARCUS
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
ARCUS
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
ARCUS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
ARCUS
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG, WIG-Poland i WIG-informatyka.
ARCUS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
ARCUS
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011 oraz skupu akcji własnych w celu ich umorzenia.
ARCUS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
ARCUS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
ARCUS
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
ARCUS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
ARCUS
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
ARCUS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
ARCUS
WZA
ARCUS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
ARCUS
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
ARCUS
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek