07:12 | GMT: 05:12 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
ADMIRAL

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
ADMIRAL
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem terminu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
ADMIRAL
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
ADMIRAL
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
ADMIRAL
Publikacja raportu za 2017 rok.
ADMIRAL
NWZA ws. uzupełnienia składu RN.
ADMIRAL
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
ADMIRAL
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
ADMIRAL
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
ADMIRAL
Publikacja raportu za 2016 rok.
ADMIRAL
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
ADMIRAL
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
ADMIRAL
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
ADMIRAL
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
ADMIRAL
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
ADMIRAL
Publikacja raportu za 2015 rok.
ADMIRAL
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
ADMIRAL
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.
ADMIRAL
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmian statutu oraz zmian w składzie RN.
ADMIRAL
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
ADMIRAL
NWZA ws. podwyższenia kapitału, zmian statutu oraz zmiany w składzie RN.
ADMIRAL
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
ADMIRAL
NWZA ws. podwyższenia kapitału oraz zmian statutu.
ADMIRAL
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
ADMIRAL
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.
ADMIRAL
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
ADMIRAL
Publikacja raportu za 2014 rok.
ADMIRAL
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
ADMIRAL
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
ADMIRAL
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
ADMIRAL
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ADMIRAL
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
ADMIRAL
Publikacja raportu za 2013 rok.
ADMIRAL
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
ADMIRAL
Pierwszy dzień notowań na NC 6.421.833 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
ADMIRAL
NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynek regulowany wszystkich dotychczas wyemitowanych akcji oraz zmiany statutu.
ADMIRAL
Pierwszy dzień notowań na NC 11.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
ADMIRAL
Pierwszy dzień notowań na NC 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 22.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
ADMIRAL
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ADMIRAL
Pierwszy dzień notowań na NC 8.656.738 akcji zwykłych na okaziciela serii E i 6.221.429 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
ADMIRAL
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
ADMIRAL
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.
ADMIRAL
Publikacja raportu za 2012 rok.
ADMIRAL
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
ADMIRAL
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
ADMIRAL
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
ADMIRAL
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
ADMIRAL
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
ADMIRAL
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ADMIRAL
Publikacja raportu za 2011 rok.
ADMIRAL
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
ADMIRAL
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
ADMIRAL
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
ADMIRAL
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
ADMIRAL
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek