04:25 | GMT: 02:25 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
ALTA

Data
Spółka
Wydarzenie
ALTA
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
ALTA
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
ALTA
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
ALTA
Publikacja raportu za 2019 rok.
ALTA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 18.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
ALTA
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
ALTA
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
ALTA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
ALTA
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
ALTA
Publikacja raportu za 2018 rok.
ALTA
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
ALTA
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
ALTA
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2017.
ALTA
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
ALTA
Publikacja raportu za 2017 rok.
ALTA
NWZA ws. powierzenia funkcji Komitetu Audytu w celu wykonywania obowiązków Komitetu Audytu całej Radzie Nadzorczej oraz zmian w składzie RN.
ALTA
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
ALTA
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
ALTA
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2016.
ALTA
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
ALTA
Publikacja raportu za 2016 rok.
ALTA
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
ALTA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
ALTA
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2015 rok.
ALTA
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
ALTA
Publikacja raportu za 2015 rok.
ALTA
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
ALTA
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
ALTA
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
ALTA
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2014 rok.
ALTA
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
ALTA
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
ALTA
Publikacja raportu za 2014 rok.
ALTA
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
ALTA
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
ALTA
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmiany statutu.
ALTA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
ALTA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
ALTA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ALTA
Początek notowań spółki TUP (TUP) pod nazwą ALTA (AAT), w związku ze zmianą firmy.
ALTA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
ALTA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012 rok, założeń Programu Motywacyjnego III, emisji warrantów subskrypcyjnych.
ALTA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
ALTA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
ALTA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
ALTA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
ALTA
WZA ws. m.in. pokrycia straty za 2011 rok.
ALTA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
ALTA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
ALTA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
ALTA
Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
ALTA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
ALTA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
ALTA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
ALTA
WZA
ALTA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
ALTA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.


«Powrót do terminarza spółek