13:29 | GMT: 12:29 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
8FORMULA

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
8FORMULA
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC.
8FORMULA
Publikacja raportu za 2015 rok.
8FORMULA
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
8FORMULA
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
8FORMULA
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
8FORMULA
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
8FORMULA
Publikacja raportu za 2014 rok.
8FORMULA
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
8FORMULA
NWZA ws. m.in. zmiany statutu w części dotyczącej siedziby spółki, podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu w części dotyczącej kapitału zakładowego, zmiany statutu w części dotyczącej przedmiotu działalności spółki.
8FORMULA
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
8FORMULA
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
8FORMULA
NWZA ws. zmian w składzie RN.
8FORMULA
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
8FORMULA
NWZA ws. m.in. zmiany siedziby spółki oraz powołania członków RN.
8FORMULA
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
8FORMULA
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, wyniku rachunku zysku i strat za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmian w składzie RN.
8FORMULA
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
8FORMULA
Publikacja raportu za 2013 rok.
8FORMULA
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
8FORMULA
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa lub wniesienie aportem prawa handlowego, powołania członka RN oraz zmiany statutu.
8FORMULA
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
8FORMULA
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
8FORMULA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012.
8FORMULA
Publikacja raportu za 2012 rok.
8FORMULA
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
8FORMULA
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
8FORMULA
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
8FORMULA
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
8FORMULA
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej.
8FORMULA
Publikacja raportu za 2011 rok.
8FORMULA
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
8FORMULA
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
8FORMULA
NWZA ws. podziału zysku za rok 2010 oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru.
8FORMULA
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
8FORMULA
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
8FORMULA
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek