Wskaźnik zamówień wg CBI (Wlk. Brytania)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Wskaźnik zamówień wg CBI to raport publikowany przez Confederation of British Industry (Konfederacja Brytyjskiego Przemysłu) obrazujący kierunek zmian poziomu zamówień w Wielkiej Brytanii. Powstaje on na podstawie comiesięcznej ankiety. Respondenci maja za zadanie określić czy w ciągu badanego okresu wielkość zamówień wzrosła czy spadła.

Wskaźnik publikowany w serwisie macroNEXT stanowi różnicę pomiędzy wartością procentową uzyskanych odpowiedzi. Poziom powyżej zera informuje, że więcej respondentów zanotowała wzrost zamówień w swoich jednostkach.

Raport publikowany jest raz w miesiącu, około 20. dnia badanego miesiąca.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
22 października 2020 -34 -48
19 listopada 2020 -40 -34
18 grudnia 2020 -25 -40
Następna publikacja