Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (Wlk. Brytania)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Sytuacja na rynku pracy to raport publikowany przez National Statistics (urząd statystyczny Wielkiej Brytanii) obejmujący zagadnienia rynku pracy. Dostarcza informacji m.in. o zatrudnieniu, aktywności ekonomicznej, średnich zarobkach, wydajności, sporach w zakresie prawa pracy. Serwis macroNEXT publikuje następujące wskaźniki dotyczące rynku pracy Wielkiej Brytanii:stopa bezrobocia ilość bezrobotnych aktywnie poszukujących pracy, wyrażona jako procent całej siły roboczej; dane dotyczą okresów trzymiesięcznych, publikowane są raz w miesiącu, ok. 45 dni po zakończeniu miesiąca kończącego dany okres,wnioski o zasiłek dla bezrobotnych zmiana ilości osób, które złożyły wnioski o zasiłek dla bezrobotnych; raport zawiera dane miesięczne, publikowany jest ok. 15 dni po zakończeniu miesiąca.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
13 października 2020 28,0 tys. 73,7 tys.
10 listopada 2020 -29,8 tys. 28,0 tys.
15 grudnia 2020 64,3 tys. -29,8 tys.
Następna publikacja