Wartość programu QE (GPB) (Wlk. Brytania)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

 

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
17 września 2020 745 mld 745 mld
5 listopada 2020 895 mld 745 mld
17 grudnia 2020 895 mld 895 mld
Następna publikacja
Data publikacji czwartek 4 lutego 2021