Sprzedaż detaliczna wg CBI (Wlk. Brytania)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Sprzedaż detaliczna wg CBI to raport publikowany przez Confederation of British Industry (Konfederacja Brytyjskiego Przemysłu) obrazujący kierunek zmian poziomu sprzedaży detalicznej w Wielkiej Brytanii. Powstaje on na podstawie comiesięcznej ankiety dotyczącej ok. 20 tys. punktów sprzedaży detalicznej, należących do firm odpowiedzialnych za 40% zatrudnienia w tej branży. Respondenci maja za zadanie określić czy w ciągu badanego okresu wielkość sprzedaży wzrosła czy spadła.

Wskaźnik publikowany w serwisie macroNEXT stanowi różnicę pomiędzy wartością procentową uzyskanych odpowiedzi. Poziom powyżej zera informuje, że więcej respondentów zanotowała wzrost sprzedaży w swoich jednostkach.

Raport publikowany jest raz w miesiącu, w ostatnich dniach badanego miesiąca.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
27 października 2020 -23 11
24 listopada 2020 -25 -23
21 grudnia 2020 -3 -25
Następna publikacja