Saldo rachunku bieżącego (GPB) (Wlk. Brytania)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Saldo rachunku bieżącego to jeden z elementów raportu o bilansie płatniczym kraju, publikowanego jest przez National Statistics (urząd statystyczny Wielkiej Brytanii). Bilans płatniczy jest statystycznym zestawieniem obrotów z zagranicą, które w odniesieniu do określonego czasu, w usystematyzowany sposób prezentuje transakcje gospodarcze zrealizowane przez Wielką Brytanię z resztą świata.

Saldo rachunku bieżącego informuje o różnicy między wartością importowanych a eksportowanych towarów, usług, dochodów oraz przekazów transferów bieżących.

Raport publikowany jest raz na kwartał, ok. 85 dni po zakończeniu kwartału.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
30 czerwca 2020 -21,1 mld -9,22 mld
30 września 2020 -2,8 mld -21,1 mld
22 grudnia 2020 -15,7 mld -11,9 mld
Następna publikacja
Data publikacji środa 31 marca 2021