Przetwórstwo przemysłowe r/r (Wlk. Brytania)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Wyniki produkcji przemysłowej to raport publikowany przez National Statistics (urząd statystyczny Wielkiej Brytanii) obejmujący dane o zmianie wielkości produkcji w sektorze przemysłowym, energetycznym, górnictwie i kopalnictwie Wielkiej Brytanii. Wskaźnik ten ułatwia ocenę krajowej aktywności przemysłowej, która stanowi ok. PKB Wielkiej Brytanii.

Serwis macroNEXT publikuje dwie składowe tego indeksu: produkcję przemysłową oraz przetwórstwo przemysłowe, obejmujące tylko część sektorów branych pod uwagę przy konstrukcji pierwszego ze wskaźników. Dane te są sezonowo wyrównane.

Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 40 dni po zakończeniu miesiąca.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
12 listopada 2020 -7,9 % -8,3 %
10 grudnia 2020 -7,1 % -7,9 %
15 stycznia 2021 -3,8 % -6,1 %
Następna publikacja
Data publikacji środa 10 lutego 2021