Prezentacja raportu BoE nt. inflacji na forum Komisji Skarbu (Wlk. Brytania)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Kwartalny raport Banku Anglii na temat inflacji to dokument przedstawiający szczegółową analizę gospodarczą i projekcję inflacji, na której Monetary Policy Committee (MPC) opiera swoje decyzje w sprawie stóp procentowych.Dokument, obok zarysu sytuacji gospodarczej, analizuje pięć obszarów tematycznych: pieniądz i ceny aktywów, popyt, produkcja i podaż, koszty i ceny, średnioterminowe prognozy inflacji i ryzyka.

Raport publikowany jest raz na kwartał, a jego pierwsza publikacja miała miejsce w 1993 roku.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
20 listopada 2018
26 lutego 2019
26 czerwca 2019
Następna publikacja
Data publikacji Brak danych