Podaż pieniądza M4 m/m (Wlk. Brytania)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Podaż pieniądza M4 to raport publikowany przez Bank Anglii dostarczający informacji o całkowitej wartości znajdujących się w obiegu zasobów pieniądza. Dane pochodzą ze skonsolidowanego bilansu instytucji finansowych Wielkiej Brytanii: banków z siedzibą w Wielkiej Brytanii, towarzystw budowlanych z siedzibą w Wielkiej Brytanii oraz banku centralnego.

Na agregat ten składają się m.in.: gotówka w obiegu, depozyty, w tym certyfikaty depozytowe, komercyjne papiery wartościowe, obligacje i inne papiery emitowane przez instytucje finansowe Wielkiej Brytanii z terminem zapadalności do pięciu lat.

Raport publikowany raz w miesiącu, ok. 30 dni po zakończeniu miesiąca.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
29 października 2020 0,9 % -0,5 %
30 listopada 2020 0,6 % 0,9 %
4 stycznia 2021 0,8 % 0,6 %
Następna publikacja