PKB s.a. r/r (Wlk. Brytania)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Produkt Krajowy Brutto to wskaźnik obrazujący końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej, a więc finalną wartość dóbr i usług wytworzonych na terenie kraju w ciągu określonego czasu. Jest on miarą wielkości gospodarki. Wartości PKB dla Wielkiej Brytanii publikuje National Statistics (urząd statystyczny Wielkiej Brytanii). Raport publikowany jest kwartalnie i każdorazowo wartość tą poznajemy trzykrotnie: pierwsze i drugie przybliżenie oraz dane ostateczne. Raporty publikowane są odpowiednio ok. 25, 55 i 90 dni po zakończeniu kwartału.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
30 września 2020 -21,5 % -1,7 %
12 listopada 2020 -9,6 % -21,5 %
22 grudnia 2020 -8,6 % -21,5 %
Następna publikacja
Data publikacji środa 10 lutego 2021