Oczekiwania inflacyjne konsumentów (Wlk. Brytania)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Oczekiwania inflacyjne konsumentów to raport Banku Anglii oparty na badaniach instytutu GfK NOP dotyczących oczekiwań brytyjskich konsumentów odnośnie kształtowania się cen w sklepach w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Instytut GfK NOP przeprowadza raz na kwartał ankietę na reprezentatywnej próbie ok. 4000 osób w wieku powyżej 15 lat w 350 losowo wybranych dystryktach. Wynik publikowany jest jako mediana uzyskanych odpowiedzi i przedstawia procentową zmianę cen oczekiwaną przez konsumentów. Raport zawiera dane kwartalne, publikowany jest w połowie marca, czerwca, września i grudnia.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
12 czerwca 2020 2,9 % 3,0 %
11 września 2020 2,8 % 2,9 %
11 grudnia 2020 2,7 % 2,8 %
Następna publikacja
Data publikacji Brak danych