Kwartalny raport BoE nt. inflacji (Wlk. Brytania)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Kwartalny raport Banku Anglii na temat inflacji to dokument przedstawiający szczegółową analizę gospodarczą i projekcję inflacji, na której Monetary Policy Committee (MPC) opiera swoje decyzje w sprawie stóp procentowych.Dokument, obok zarysu sytuacji gospodarczej, analizuje pięć obszarów tematycznych: pieniądz i ceny aktywów,popyt,produkcja i podaż,koszty i ceny,średnioterminowe prognozy inflacji i ryzyka. Raport publikowany jest raz na kwartał, a jego pierwsza publikacja miała miejsce w 1993 roku.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
7 maja 2020
6 sierpnia 2020
5 listopada 2020
Następna publikacja
Data publikacji czwartek 4 lutego 2021