Inflacja bazowa CPI r/r (Wlk. Brytania)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Inflacja konsumencka to wskaźnik publikowany przez National Statistics (urząd statystyczny Wielkiej Brytanii) dostarczający informacji o średniej zmianie cen dla końcowego odbiorcy dóbr i usług. Informuje o zmianie cen z perspektywy nabywcy. Jest liczony na podstawie zmian cen koszyka dóbr i usług takich jak transport, jedzenie, opieka medyczna. Serwis macroNEXT publikuje następujące wskaźniki inflacji konsumenckiej:inflacja CPI Consumer Price Index czyli wskaźnik obejmujący wszystkie towary,inflacja bazowa CPI Core Consumer Price Index czyli wskaźnik inflacji konsumenckiej, wyłączającej ceny energii, żywności, napojów alkoholowych i produktów tytoniowych,inflacja RPI Retail Price Index czyli wskaźnik cen detalicznych obrazujący zmiany cen towarów nabywanych do konsumpcji w gospodarstwach domowych Wielkiej Brytanii, uwzględniający koszty spłaty długu hipotecznego i poziom cen nieruchomości. Raport zawiera dane miesięczne, publikowany jest ok. 20 dni po zakończeniu miesiąca.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
21 października 2020 1,3 % 0,9 %
18 listopada 2020 1,5 % 1,3 %
16 grudnia 2020 1,1 % 1,5 %
Następna publikacja