Indeks PMI dla usług (S) (Wlk. Brytania)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Indeks PMI (Purchasing Managers Index) dla usług Wielkiej Brytanii przygotowywany jest przez CIPS (The Chartered Institute of Purchasing & Supply) oraz Markit Economics, dostawcę badań gospodarczych oraz wskaźników ekonomicznych i obrazuje aktywność sektora usługowego w Wielkiej Brytanii. Indeks ten publikowany jest bezpośrednio po zakończeniu miesiąca i opisuje aktualną sytuację w gospodarce. Indeks PMI opiera się na danych opracowywanych na podstawie miesięcznych odpowiedzi na kwestionariusze przesłane kadrze kierowniczej w firmach usługowych. Menadżerowie zaopatrzenia odpowiadają anonimowo na pytania dot. zamówień, sprzedaży, zakupów, zapasów, zatrudnienia, cen. Poszczególnym odpowiedziom przypisuje się odpowiednie wagi w zależności od wielkości przedsiębiorstwa. Im przedsiębiorstwo większe tym większy wpływ ma na poziom wskaźnika. Poziom PMI mniejszy niż 50 pkt. oznacza spadek aktywności sektora usługowego w stosunku do miesiąca poprzedniego. Im wskaźnik niższy, tym gorzej. Odczyt powyżej poziomu 50 pkt. oznacza wzrost aktywności sektora usługowego w stosunku do miesiąca poprzedniego. Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 3 dni po zakończeniu miesiąca.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
4 września 2019 50,6 51,4
3 października 2019 49,5 50,6
5 listopada 2019 50,0 49,5
Następna publikacja
Data publikacji Brak danych