Wynagrodzenia r/r (Węgry)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Wynagrodzenia to raport publikowany przez Központi Statisztikai Hivatal (Główny Urząd Statystyczny Węgier) obrazujący zmiany w wysokości wynagrodzeń brutto pracowników pracujących w pełnym wymiarze czasu pracy. Obejmują one wynagrodzenia zasadnicze, dodatki, wynagrodzenia w naturze, premie, dodatkowe pensje czyli tzw. trzynastki i płatności za czas nie przepracowany. Dane pochodzą z comiesięcznych ankiet składanych przez wszystkie firmy zatrudniające powyżej 49 pracowników oraz wszystkie instytucje budżetowe. Firmy zatrudniające między 5 a 49 pracowników badane są na podstawie próby. Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 48 dni po zakończeniu miesiąca.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
30 października 2020 9,1 % 10,8 %
30 listopada 2020 8,8 % 9,1 %
6 stycznia 2021 8,8 % 8,8 %
Następna publikacja