Stopa bezrobocia (Węgry)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Stopa bezrobocia to raport publikowany przez Központi Statisztikai Hivatal (Główny Urząd Statystyczny Węgier) obejmujący informacje o ilości bezrobotnych poszukujących pracy, wyrażonej jako procent całej siły roboczej Węgier. Konstrukcja tego wskaźnika uznaje za bezrobotną osobę, która jest w wieku między 15 a 74 lata, pozostaje bez pracy, może podjąć pracę w ciągu najbliższych dwóch tygodni, aktywnie poszukiwała pracy w ciągu ostatnich czterech tygodni. Raport publikowany jest raz w miesiącu, przy czym wskaźnik obliczany jest każdorazowo dla okresu trzymiesięcznego. Publikacja następuje ok. 25 dni po zakończeniu raportowanego okresu.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
29 października 2020 4,4 % 4,6 %
27 listopada 2020 4,3 % 4,4 %
5 stycznia 2021 4,4 % 4,3 %
Następna publikacja