Sprzedaż detaliczna w.d.a. r/r (Węgry)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Sprzedaż detaliczna to raport publikowany przez Központi Statisztikai Hivatal (Główny Urząd Statystyczny Węgier) obejmujący dane o całkowitej sprzedaży towarów i usług w punktach sprzedaży detalicznej, liczonej w cenach bieżących, płaconych przez konsumentów, tj. powiększonych o podatek od wartości dodanej i akcyzę. Dane nie zawierają informacji o sprzedaży z kramów i okazjonalnej sprzedaży ulicznej.

Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 55 dni po zakończeniu miesiąca.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
5 listopada 2020 -2,0 % -0,8 %
3 grudnia 2020 -1,9 % -2,0 %
7 stycznia 2021 -0,8 % -2,0 %
Następna publikacja
Data publikacji czwartek 4 lutego 2021