Produkcja przemysłowa n.s.a. r/r (Węgry)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Produkcja przemysłowa to raport publikowany przez Központi Statisztikai Hivatal (Główny Urząd Statystyczny Węgier) obejmujący informacje o zmianie wielkości produkcji w sektorze przemysłowym Węgier. Indeks ten jest obliczany na podstawie danych dotyczących wartości produkcji przemysłowej w przeliczeniu na poziom cen z okresu referencyjnego. Dane pochodzą z przedsiębiorstw przemysłowych, przy czym badane są wszystkie firmy zatrudniające powyżej 49 pracowników, firmy z zatrudniające między 5-49 pracowników badane są na podstawie próby, zaś informacje o przedsiębiorstwach zatrudniających mniej niż 5 pracowników pochodzą z rejestrów administracyjnych.

Raport o produkcji przemysłowej prezentowany jest dwukrotnie w ciągu miesiąca. Ostateczne dane poprzedzone są wstępnym odczytem publikowanym ok. tygodnia wcześniej.

Raporty publikowane są odpowiednio ok. 38 i 45 dni po zakończeniu miesiąca.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
11 grudnia 2020 0,6 % 2,2 %
8 stycznia 2021 3,5 % 0,6 %
13 stycznia 2021 3,5 % 0,6 %
Następna publikacja
Data publikacji piątek 5 lutego 2021