PKB n.s.a. r/r (Węgry)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Produkt Krajowy Brutto to wskaźnik obrazujący końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej, a więc finalną wartość dóbr i usług wytworzonych na terenie kraju w ciągu określonego czasu. Jest on miarą wielkości gospodarki. Wartości PKB dla Węgier publikuje Központi Statisztikai Hivatal (Główny Urząd Statystyczny Węgier). Raport publikowany jest kwartalnie i każdorazowo wartość tą poznajemy dwukrotnie: dane wstępne i dane ostateczne. Raporty publikowane są odpowiednio ok. 45 i 70 dni po zakończeniu kwartału.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
1 września 2020 -13,6 % 2,2 %
13 listopada 2020 -4,6 % -13,6 %
1 grudnia 2020 -4,6 % -13,6 %
Następna publikacja
Data publikacji wtorek 16 lutego 2021