Zapasy niesprzedanych towarów m/m (USA)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Zapasy niesprzedanych towarów to raport publikowany przez Census Bureau (rządową agencję wchodzącą w skład Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych) obejmujący dane o całkowitej ilości zapasów utrzymywanych w gospodarce, rozumianych jako ilość wszystkich produktów dostępnych do sprzedaży firmom i/lub finalnemu odbiorcy. Dane te są częścią szerokiego raportu o zapasach i sprzedaży w produkcji i handlu, tworzonego w oparciu o trzy rodzaje ankiet przeprowadzanych odpowiednio wśród detalistów, hurtowników i producentów. Kształtowanie się poziomu zapasów niesprzedanych towarów ułatwia prognozowanie kierunku zmian popytu i podaży w gospodarce.

Raport zawiera dane miesięczne, jest publikowany ok. 45 dni po zakończeniu miesiąca.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
17 listopada 2020 0,7 % 0,3 %
16 grudnia 2020 0,7 % 0,8 %
15 stycznia 2021 0,5 % 0,8 %
Następna publikacja
Data publikacji środa 17 lutego 2021