Zamówienia na dobra trwałego użytku m/m (USA)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Zamówienia w przemyśle to obszerny raport przygotowywany przez Census Bureau (rządową agencję wchodzącą w skład Departamentu Handlu USA) obrazujący wartość zamówień na środki trwałe oraz dobra nietrwałe a także zapasów w przedsiębiorstwach. Opiera się na danych uzyskanych z przeprowadzanych wśród przedsiębiorców sektora produkcyjnego ankiet, zawierających pytania o zamówienia (nowe oraz niezrealizowane) i zapasy. Dostarcza informacji o bieżących warunkach gospodarczych oraz prognozuje kierunki zmian. 

Serwis macroNEXT publikuje trzy składowe raportu o zamówieniach w przemyśle: 

  • zamówienia ogółem (nazwane zamówieniami w przemyśle), 
  • zamówienia na dobra trwałego użytku (czyli takie, których okres ekonomicznej użyteczności przekracza 3 lata) oraz 
  • zamówienia na dobra bez środków transportu (zamówienia na dobra trwałego użytku z wyłączeniem środków transportu). 

Zamówienia na dobra trwałego użytku oraz zamówienia na dobra bez środków transportu publikowane są dwa razy w miesiącu. Raz jako dane wstępne, drugi raz jako dane finalne. Raport zawiera dane miesięczne, publikowany jest ok. 30 dni po zakończeniu miesiąca.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
23 grudnia 2020 0,9 % 1,8 %
6 stycznia 2021 1,0 % 1,8 %
27 stycznia 2021 0,2 % 1,2 %
Następna publikacja