Zamówienia na dobra bez środków trans. m/m (USA)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Zamówienia w przemyśle to obszerny raport przygotowywany przez Census Bureau (rządową agencję wchodzącą w skład Departamentu Handlu USA) obrazujący wartość zamówień na środki trwałe oraz dobra nietrwałe a także zapasów w przedsiębiorstwach. Opiera się na danych uzyskanych z przeprowadzanych wśród przedsiębiorców sektora produkcyjnego ankiet, zawierających pytania o zamówienia (nowe oraz niezrealizowane) i zapasy. Dostarcza informacji o bieżących warunkach gospodarczych oraz prognozuje kierunki zmian.

Serwis macroNEXT publikuje trzy składowe raportu o zamówieniach w przemyśle:

  • zamówienia ogółem (nazwane zamówieniami w przemyśle),
  • zamówienia na dobra trwałego użytku (czyli takie, których okres ekonomicznej użyteczności przekracza 3 lata) oraz
  • zamówienia na dobra bez środków transportu (zamówienia na dobra trwałego użytku z wyłączeniem środków transportu).

Zamówienia na dobra trwałego użytku oraz zamówienia na dobra bez środków transportu publikowane są dwa razy w miesiącu. Raz jako dane wstępne, drugi raz jako dane finalne. Raport zawiera dane miesięczne, publikowany jest ok. 30 dni po zakończeniu miesiąca.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
4 grudnia 2020 1,3 % 1,5 %
23 grudnia 2020 0,4 % 1,9 %
6 stycznia 2021 0,4 % 1,9 %
Następna publikacja