Wykorzystanie mocy produkcyjnych (USA)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Wykorzystanie mocy produkcyjnych to wskaźnik publikowany przez amerykański bank centralny obrazujący poziom wykorzystania potencjału produkcyjnego w gospodarce. Stanowi on część raportu o dynamice produkcji przemysłowej i zawiera dane o sektorze przemysłowym, wydobywczym i przedsiębiorstwach użyteczności publicznej. Poziom 80-85% uznawany jest za granicę, powyżej której zaczyna pojawiać się groźba presji inflacyjnej.

Wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnych zawiera dane miesięczne, publikowany jest ok. 15 dni po zakończeniu miesiąca.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
17 listopada 2020 72,8 % 72,0 %
15 grudnia 2020 73,3 % 73,0 %
15 stycznia 2021 74,5 % 73,4 %
Następna publikacja
Data publikacji środa 17 lutego 2021