Wydatki na inwestycje budowlane m/m (USA)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Wydatki na inwestycje budowlane to raport publikowany przez Census Bureau (rządową agencję wchodzącą w skład Departamentu Handlu USA) zawierający informacje o wartości wydatków poniesionych na inwestycje budowlane w danym miesiącu w sektorze prywatnym i publicznym. Wydatki budowlane zawierają m.in. takie pozycje jak przygotowanie terenu i infrastruktury pod nowe budowy, stawianie nowych budynków oraz konserwacje i naprawy istniejących. Nie zawierają zaś kosztów nabycia gruntów pod budowy.

Raport zawiera dane miesięczne, publikowany jest ok. 30 dni po zakończeniu miesiąca.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
2 listopada 2020 0,3 % 0,8 %
1 grudnia 2020 1,3 % -0,5 %
4 stycznia 2021 0,9 % 1,6 %
Następna publikacja