Wydajność pracy k/k (USA)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Wydajność pracy to publikowany przez Bureau of Labor Statistics raport dostarczający informacji o zmianach wydajności pracy rozumianej jako miara relacji pomiędzy czasem potrzebnym na wytworzenie dóbr i usług a faktyczną produkcją. Odzwierciedla łączny efekt wielu czynników, takich jak zmiany technologii, inwestycje kapitałowe, poziom produkcji, organizacja produkcji, cechy siły roboczej. Dane są zannualizowane. Każdorazowo wskaźnik wydajności pracy publikowany jest dwukrotnie: raz jako odczyt wstępny, drugi raz jako finalny. Raport zawiera dane kwartalne, publikowany jest ok. 35 dni po zakończeniu każdego kwartału.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
3 września 2020 10,1 % -0,3 %
5 listopada 2020 4,9 % 10,6 %
8 grudnia 2020 4,6 % 10,6 %
Następna publikacja
Data publikacji czwartek 4 lutego 2021