Sprzedaż nowych domów (USA)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Sprzedaż nowych domów to publikowany przez Census Bureau (rządową agencję wchodzącą w skład Departamentu Handlu USA) raport obrazujący ilość sprzedanych nowych domów (wybudowanych w roku bieżącym lub poprzednim). Dane o nowych domach pochodzą zarówno z lokalnych urzędów wydających pozwolenia na budowę (ilość wykorzystanych pozwoleń) a także, dla rejonów gdzie pozwolenia nie są wymagane, z badań w terenie. Informacje te są następnie weryfikowane pod kątem terminu rozpoczęcia i zakończenia budowy oraz sprzedaży. Dane prezentowane w raporcie są sezonowo wyrównane i annualizowane.

Raport zawiera dane miesięczne, jest publikowany ok. 25 dni po zakończeniu miesiąca.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
26 października 2020 959 tys. 994 tys.
25 listopada 2020 999 tys. 1002 tys.
23 grudnia 2020 841 tys. 945 tys.
Następna publikacja