Saldo rachunku bieżącego (USD) (USA)

Sortuj: Pobierz grafikę

Pokaż prognozy

Saldo rachunku bieżącego to część publikowanego raz na kwartał przez Bureau of Economic Analysis (Biuro Analiz Ekonomicznych) raportu dotyczącego różnic pomiędzy eksportem a importem USA. Na saldo rachunku bieżącego składają się m.in. saldo wymiany towarów i usług z zagranicą, saldo transferów finansowych, saldo usług oraz saldo dochodów. Raport ten nie zawiera danych z transakcji na aktywach i pasywach finansowych. Saldo rachunku bieżącego może być dodatnie lub ujemne co pozwala określić czy dany kraj jest raczej pożyczkodawcą czy pożyczkobiorcą w stosunku do reszty świata.

Raport zawiera dane kwartalne, publikowany jest ok. 75 dni po zakończeniu kwartału.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Poprzednia
19 czerwca 2020 -104 mld -109,8 mld
18 września 2020 -170,5 mld -111,5 mld
18 grudnia 2020 -178,5 mld -161,4 mld
Następna publikacja
Data publikacji wtorek 23 marca 2021